Et bedre fokus – også på lange vagter!

De fleste kender det, at koncentrationen godt kan fordufte lidt henad arbejdsdagen – og tankerne begynder at vandre! Særligt alvorligt er det hvis det er genkommende smerter og irritationer, der igen og igen tager opmærksomheden: “Æv, nu trækker det igen i skulderen. Mon det er blevet værre den sidste tid? Lige meget – de her opgaver SKAL gøres nu!”

Disse eksempler på fysiologiske “fokus-forstyrrelser” skal først og fremmest tages alvorligt, når det har med tilbagevendende kropsligt ubehag at gøre. Hvis du får mistanke om, at de bunder i helbredsmæssige risici, der har med arbejdsmiljøet og de praktiske arbejdsgange at gøre, så tøv ikke med at handle på det. Det kan være på høje tid med et generelt sundhedstjek på arbejdspladsen, samt en opdatering af udstyr eller de måder, hvorpå arbejdet udføres.

Men er der også andre ting, der stjæler opmærksomheden i løbet af en arbejdsdag, er det måske ligeledes på høje tid at lave en bedre indretning af arbejdspladsen – og ikke mindst at nytænke arbejdsdagens processer.

Først og fremmest, så er det de færreste, der trives med rod i systemerne – alle kan se en fordel i at have et system, så der er mulighed for at få et hurtigt overblik og ikke mindst et større fokus under det egentlige arbejde. Der synes at være tre slags mennesker i verden: De, der hurtigt lærer at overholde reglerne i et system; de, der laver deres helt egen version og “fortolkning” af et system – og så de mere sjældne, der er blind på begge øjne, når det kommer til systemer!

Det kan virke småligt at skulle diskutere opbevaring, nyindretning og andre meget specifikke praktiske emner, men set i større perspektiv vil hverdagen glide med mindre irritation og tidsspilde. Desuden er det jo essentielt som medarbejder at få indflydelse på de praktiske processer i hverdagen.

For det andet så bør du, hvis der er forholdsvis frie rammer for arbejdet, eksperimentere med andre vaner, når det kommer til tid og planlægning. De fleste mennesker kan kun koncentrere sig på fuld kraft i 20-45 minutter ad gangen, og vi har behov for mindre afbræk, hvis vi skal holde energien i top og øjnene på bolden. Overvej derfor at eksperimentere med flere små pauser med praktiske og fysiske aktiviteter såsom at hente kaffe og en sund mellemmad, at strække dig lidt eller høre et stykke musik. Undgå fuldstændigt at bruge de små pauser på mobilen, at høre radio eller læse nyheder. De mange informationer og ting, du pludselig skal forholde dig til, gør ofte mere skade end gavn for dit fokus!

Også lange møder eller oplæg, hvor alle skal sidde stille og lytte i 45 minutter eller mere, er noget der går ud over produktiviteten, så prøv gerne mere aktive mødeformer af.

Studier viser, at det kan tage op til 25 minutter at komme ind i sit arbejdsflow igen efter en afbrydelse – så det kan jo blive til en del tabte, frustrerede timer på en dag! Det er bestemt værd at tage disse afbrydelser af koncentrationen alvorligt, uanset om du er leder for en virksomhed eller om du er dybt frustreret over dine manglende muligheder for at fokusere ordentligt på dine arbejdsopgaver. Er du bange for at du eller dine medarbejdere har en sundhedsprofil med fare for at få stressreaktioner pga. dette, er det vigtigt, at du tager det alvorligt og reagerer på det i tide.