Sådan kan du gøre en synlig forskel for din virksomhed

Ønsker du at have fokus på personligt og fagligt lederskab, og har du som mål at gøre en forskel for dig selv og dine omgivelser? Vil du opnå bedre redskaber til motivation og vækst og mulighed for at forbedre dine egne og andres ressourcer? Vil I som virksomhed have en medarbejder, der har haft fokus på sit personlige lederskab, og som dermed kan bruge sit lederskab optimalt og motivere andre til også at gøre det?

Så er en MasterCoach-uddannelse i lige netop personligt lederskab det ideelle valg for dig og din virksomhed. Du har mulighed for at specialisere dig i en udviklingskonsulents arbejdsmetoder, og du får værktøjer til at arbejde med din egen og andres udvikling som MasterCoach.

Hvorfor skal du og din virksomhed vælge uddannelsen?

Med en uddannelse som udviklingskonsulent og MasterCoach får du kompetencer i personligt lederskab og coaching. Det betyder, at dine relationer til mennesker bliver mere nuancerede, og at du får styrket dine kommunikative evner. Du opnår også redskaber i forhold til samarbejde og ledelse, når du bliver MasterCoach. Alt i alt betyder det, at du kan præstere bedre professionelt, og at du bliver en inspirator og motivator for dig selv og dine omgivelser.

For en virksomhed er resultatet af uddannelsen, at man får en medarbejder med forbedrede kompetencer inden for kommunikation, og som er blevet den ideelle samarbejdspartner på alle organisatoriske niveauer. Man får desuden en medarbejder, der har fået værktøjer til bl.a. medarbejderudvikling, konflikthåndtering og stressproblematikker. Det er også en medarbejder, som kan mestre den coachende tilgang i forhold til salg, ledelse og projektstyring. Dermed er uddannelsen som MasterCoach både til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed.

Certificering og ECTS

Uddannelsen til MasterCoach svarer til 20 ECTS. Desuden lever uddannelsen op til kravene for en ICF Certificering. Du får dermed en uddannelse af højeste kvalitet. For opnå certificering skal du gennem mundtlig eksamination. Når du har gennemført denne, opnår du medlemskab af netværket Udviklingskonsulent og MasterCoach.

Krav for optagelse

For at du kan blive optaget på uddannelsen, skal du være fyldt 30 år og have erhvervserfaring. Du skal have lyst til at fordybe dig og være motiveret i forhold til videreuddannelse og kompetenceudvikling. Du skal også være klar på at arbejde med dit personlige lederskab og have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, da dette er krævet i uddannelsen til MasterCoach.