Regler for staldvinduer og hestebokse

Der er mange ting der skal tages højde for når man har heste gående på sin egen adresse. Lovgivningen omkring hestehold ændrer sig løbende for på den måde at varetage hestenes tarv. Ser man tilbage i tiden og kigger på hvordan man havde heste-hold i gamle dage, var det for eksempel tilladt at hestene stod i et såkaldt spiltov. I dag er denne form for opstaldning heldigvis forbudt. Et spiltov er kort fortalt et område hvor hesten står bundet og dermed ikke har bevægelsesfrihed. Hesten har derfor heller ikke mulighed for at ligge sig ned. I dag må et spiltov kun bruges til midlertidigt opbinding i maks 2 timer.

skift staldvinduer

Januar 2020 kommer der flere større lovændringer til. Blandt andet kommer der nye krav omkring arealet og lysindfald i boksen. Dette kræver at rigtigt mange skal have skiftet et staldvindue eller to ud. Samlede areal af vindue skal mindst udgøre 7 % af boksens areal. Denne ændring i loven er kommet for at tilgodese hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov for lys.

Midtjyden Staldinventar fremstiller staldinventar og staldvindue til danske stalde og har gjort det i over 30 år. Igennem årene har Midtjyden formået at udvikle sig i takt med nutidens love og regler og tilbyder derfor deres kunder produkter der lever op til den nye lovgivning. Har man et ønske om et specielt staldvindue enten rent designmæssigt eller efter specielle mål, kan dette også lade sig gøre.

Af sikkerhedsmæssige grunde bliver alle vinduer fremstillet med 6 mm. hærdet glas. Dette glas smuldrer ligesom en bilrude og gør derfor ingen skade hvis det går i stykker. Det skal dog understreges at muligheden for at dette går i stykker er meget lille. Du kan på hjemmesiden se en video, hvor der bliver foretaget en test af hvor stærkt dette glas er.

You must be logged in to post a comment.